Typoszereg geoCK (solanka/woda) i hydroCK (woda/woda)

Pompy ciepła geoCK i hydroCK sa pompami o zwartej zabudowie. Pompy te odbierają ciepło od solanki lub wody w wymienniku ciepła zwanym parownikiem i przy pomocy sprężarki przekazują ciepło pozyskane w parowniku do wymiennika zwanego skraplaczem. Ciepło ze skraplacza dostarczane jest do instalacji grzewczej CO lub/i CWU.

Ciągłą pracę sprężarki i cykliczny obieg czynnika roboczego między parownikiem a skraplaczem zapewnia zawór rozprężny.

Pompy sterowane są sterownikiem RVS41 (opcja RVS61) firmy Siemens. Do ustalania i odczytywania parametrów pracy zastosowane są panele sterownicze dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.

Pompy Ciepła

Pompy wyposażone są w softstart firmy Danfoss.

Typoszereg pomp ciepła aeroCK (powietrze/woda) dostępny jest w trzech wariantach

  • Pompa ciepła aeroCK Z – zewnętrzna
  • Pompa ciepła aeroCK W – wewnętrzna
  • Pompa ciepła aeroCK S – split

Ciągłą pracę sprężarki i cykliczny obieg czynnika roboczego między parownikiem a skraplaczem zapewnia zawór rozprężny.

Pompy sterowane są sterownikiem RVS 41 (opcja RSV 61) firmy Siemens. Do ustalania i odczytywania parametrów pracy zastosowane są panele sterownicze dostępne w wersji przewodowej lub bezprzewodowej.